FAALİYET ALANLARIMIZ

INSERT, GAZETE ve DERGİ REKLAMI

Gazete ilanı : “Tüketicilerle ve hedef kitlelerle iletişim sağlamak ve hedef  kitlelere istenilen Reklam ve tanıtım mesajı ulaştırmak  maksadıyla, yazı ve resimlerden oluşan reklam aracıdır”. Bu tip işler, maliyetlerinin ucuz olması ve geniş hedef kitlelere kolay iletilmesi nedeniyle yazılı basın ortamının en önemli mali kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bunların etkinliği tanıtımın içeriğine, tüketiciye anlatım tarzına ve tasarımına bağlıdır. Gazeteler, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan farklı çok geniş bir kitleye hitap ederler. firmalar dağılım alanları farklı, değişik gazetelerle hedef kitlelerine ulaşma şanslarını artırabilirler.
 
 

BROŞÜR VE KATALOG

Broşür aslında tanıtım için çok etkili bir silahtır. Diğer grafik ürünlerden farklı bir yere sahip olan bu küçük dev, kısa vadede çok güçlü bir hatırlatma niteliğine sahiptir. Broşür, potansiyel müşteri ya da tüketiciye ilgili bir konu hakkında daha fazla bilgi vermeye yarayan bir araçtır.Sınırlı bütçelere sahip işletmeler bile, tasarımına önem verilmiş bir broşür ile hedef kitlelerini etkileyebilirler.Broşür tasarlanırken, en fazla bilgiyi vermek amaçlanmalı, ancak gerçek hedef broşürün okunması değil, markanın yanı sıra, telefon numarası, web sitesi gibi akılda kalıcı bilgileri ön plana çıkararak onları elde etmeye çalışmak olmalıdır. Diğer grafik ürünlere göre daha hızlı tüketilen bir tanıtım malzemesi olan broşür, pek çok farklı şekilde hedeflenen kitlenin eline ulaştırılabilir: Örneğin bir gazete aracılığıyla, elden veya posta ile.

İş Ortaklarımız