ANALOG SANTRAL SİSTEMLERİ

Bodrum Karel Santral SistemleriTüm dahili hatlardan arayan dış hat numarası (CID özelliği) görüntüleyebilen ve tüm dahili abonelerin PSTN hatları üzerinden kısa mesaj (SMS) gönderip alabilmesini destekleyen, küçük orta ölçekli, büyümekte olan işyerleri için, farklı kapasite seçenekleri sunan, modüler, 100'ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği olan, servis ve bakım hizmetlerinde uzaktan programlama kolaylığı sağlayan telefon santralıdır. En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) özelliği Robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile, telefon operatörünü meşgul etmeden abonelere doğrudan ulaşma ve mesaj bırakabilme, raporlama yazılımı ile telefon trafiğinin ücret ve sürelerine ilişkin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberleşme,

İş Ortaklarımız