İLETİŞİM

BODRUM UYDU TV ÇANAK ANTEN SİSTEMLERİ

Kentleşmenin ve çok katlı yapılaşmanın doruğa ulaştığı günümüzde çok katlı yapılarda bireysel abonelerin uydu yayın sistemi kurmaları sorun olmaya başlamıştır. Binaların ortak kullanım alanı olan çatılarda her daire sakininin kendisine ait bir uydu yayın sistemi kurdurmak istemesi her dairenin kurulum ve sonrası yayın problemlerinde çatıya çıkmak istemeleri neticesinde sorun yaratmaktadır. Her sakinin kendi kafasına göre çatıda işlem yapmasının önlenmesinin tek çözümü merkezi uydu yayın sistemi kurdurulmasıdır. Binanın ortak kullanım alanı çatıya kurulacak olan ortak kullanım Merkezi Uydu yayın sistemi ile tek merkezden tüm dairelere aynı yayının eşit olarak dağıtımı hedeflenmiştir. Bu durumda her daire ortak sistemden yayın alacaktır. Uydu yayınında problem olması durumunda tek bir teknik servis gelip çatıda işlem yapılacağından çatının daha uzun yıllar kullanımı söz konusu olacaktır.

 

 

ANALOG SANTRAL SİSTEMLERİ

Bodrum Karel Santral SistemleriTüm dahili hatlardan arayan dış hat numarası (CID özelliği) görüntüleyebilen ve tüm dahili abonelerin PSTN hatları üzerinden kısa mesaj (SMS) gönderip alabilmesini destekleyen, küçük orta ölçekli, büyümekte olan işyerleri için, farklı kapasite seçenekleri sunan, modüler, 100'ün üzerinde programlanabilir kullanım özelliği olan, servis ve bakım hizmetlerinde uzaktan programlama kolaylığı sağlayan telefon santralıdır. En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR) özelliği Robot operatör ve sesli mesaj kutusu ile, telefon operatörünü meşgul etmeden abonelere doğrudan ulaşma ve mesaj bırakabilme, raporlama yazılımı ile telefon trafiğinin ücret ve sürelerine ilişkin bilgilerin bilgisayar monitöründen takibi sayesinde, daha verimli ve ekonomik haberleşme,

IP PBX SANTRAL SİSTEMLERİ

Bodrum IP Santral Sistemleri PBX, Özel Santral demektir. Bir şirket içerisinde kullanılan özel telefon şebekesidir. PBX telefon sistemi kullanıcıların dahili haberleşmelerini ve dışarıya telefon etmek için birkaç tane dış telefon hattını ( telekom yada GSM ) paylaşmalarını sağlar. Santral sistemlerine IP üzerinden görüşme özellikleri eklenince IP/PBX santraller geliştirilmiş ve bir çok donanımsal sınırlar aşılmıştır. Donanımsal ihtiyaçların ve sınırların azalması maliyetlerin azalmasını sağlamış IP/PBX santral kullanan firmalar gerek yatırım maliyetlerinde gerekse görüşme maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlamışlardır. İçerdiği IP/PBX sunucusu ile firmanızdaki dahili hatlarınızı IP Telefon Sistemine taşır. Çalışanlarınız IP telefonlar ya da PAP cihazları bağlanmış Analog telefonlar ile görüşebilirler.

İş Ortaklarımız