IP PBX SANTRAL SİSTEMLERİ

Bodrum IP Santral Sistemleri PBX, Özel Santral demektir. Bir şirket içerisinde kullanılan özel telefon şebekesidir. PBX telefon sistemi kullanıcıların dahili haberleşmelerini ve dışarıya telefon etmek için birkaç tane dış telefon hattını ( telekom yada GSM ) paylaşmalarını sağlar. Santral sistemlerine IP üzerinden görüşme özellikleri eklenince IP/PBX santraller geliştirilmiş ve bir çok donanımsal sınırlar aşılmıştır. Donanımsal ihtiyaçların ve sınırların azalması maliyetlerin azalmasını sağlamış IP/PBX santral kullanan firmalar gerek yatırım maliyetlerinde gerekse görüşme maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlamışlardır. İçerdiği IP/PBX sunucusu ile firmanızdaki dahili hatlarınızı IP Telefon Sistemine taşır. Çalışanlarınız IP telefonlar ya da PAP cihazları bağlanmış Analog telefonlar ile görüşebilirler.

İş Ortaklarımız